ALTIN ATEŞ GÜBRE

GÜBRE

Tarımsal üretim için gerekli temel girdiler içerisinde, en önemlilerinden biri gübre kullanımı olup; kaliteli ve yüksek verim elde edilebilmesinde, gübre kullanımının belirleyici etkisi vardır.


Ülkemizde kimyevi gübre kullanımı 1938 yılına dayanır. Gübre kullanımı 1938 yılında 1400 ton iken bugün 5 milyon tonu aşmaktadır. Türkiye tarımsal üretim potansiyeli, üretilen tarımsal ürünlerin çeşitliliği ve doğal kaynaklarının yapısı ile önemli bir tarım ülkesidir.Tarımsal üretimin arttırılmasında gübreleme önemli ve vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik yapısı ile bir çok ürünün üretimine elverişli bir konumdadır. Türkiye'de gübre gereksinimi tarımsal bölgeler itibarıyla belirlenmiştir.


Gübre üretimi ve tüketimi bir ülkenin tarımsal gelişmesinin olduğu kadar, birim alınan ürün miktarının da en iyi göstergelerindendir.


Gübreleme, esas anlamda bitkisel üretimde amaçlanan verim ve kaliteye ulaşabilmek için, içerisinde bir veya birkaç çeşit bitki besin maddesi bulunan organik veya inorganik bileşiklerin toprağa veya doğrudan bitkiye verilmesidir.


Ülkemizde tarımsal verimin ve bitkisel üretimin artması, bilinçli gübre kullanımına bağlıdır. Doğru çeşit ve miktarda gübre kullanımı, sürdürülebilir tarım,gübre ve gübrelemenin çevreye zararına engel olmak açısından kritik bir öneme sahiptir.Birim alandan daha fazla ürün almanın yolu da gübre, tohum, su ilaç vb. tarımsal girdilerin yeterli düzeyde ve zamanda kullanılmasıyla mümkündür. Tarımsal üretimi artırıcı bir girdi olan gübrenin ürünün cinsine, toprağın bitki besin maddesi içeriğine göre uygun dozda kullanımı’nın büyük önem arz ettiği unutulmamalıdır.


167 milyon dekar tarımsal arazi varlığımız olmasına karşın kimyevi gübre tüketimimiz 5-5,5 milyon ton aralığında dır.Bu rakam Dünya Gübre Tüketim ortalamasına yakın bir değer olmasına rağmen,gelişmiş ülke tüketimleri ile mukayese edildiğinde çok düşük bir değerdir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler ile tarımsal üretim bakımından rekabet edebilmemiz açısından yetersiz olan Kimyevi Gübre Tüketimimizin önümüzdeki on yıl içerisinde 10-12 milyon ton seviyesine yükseltilmesi gereklidir.


İşte tüm bu gerçekler doğrultusunda biz de, ALTIN ATEŞ olarak Türk tüketicilerine en iyi koşularda ve kalitede ürün sunma, hizmet verme misyonu ile onlar için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek, Türk Ekonomisine güç katmak amacıyla Anadolu’nun en verimli toprakları’nın bulunduğu Çukurova, Amik Ovası, Konya Ovası, Gap Bölgesi’ne yakınlığımız, lojistik anlamda stratejik önemi olan İskenderun Limanı'nın bu bölgelere hakimiyeti’nin varlığı Gübre sektöründe İskenderun Körfezi'nin üs olabileceği gerçeği ve görüşü ile bu sektör içinde yerimizi almış bulunmaktayız